http://mygeog.ru/vstuplenie-rossii-v...yusy-i-minusy/

Упадут ли цены на мотоциклы в ближайшее время?